ąbkowice Śląskie, miasto położone na Dolnym Śląsku, od momentu założenia w II połowie XIII w. aż do 1945 r. nosiły nazwę Frankenstein. Nazwę tę „przywieźli” prawdopodobnie ze sobą pierwsi osadnicy - założyciele miasta, pochodzący z Frankonii -z krainy historycznej Niemiec nad środkowym Renem.
Słowo Frankenstein kojarzone jest obecnie z potworem Frankenstein'em z powieści Marii Shelley oraz z filmami grozy, które powstały na podstawie tej powieści.
Rodzi się więc pytanie - czy istnieje jakiś związek pomiędzy nazwą miasta Frankenstein, a potworem Frankenstein'em?

Porównując udokumentowane wydarzenia z historii miasta oraz okoliczności powstania powieści „Frankenstein”, Jerzy Organiściak - historyk Ziemi Ząbkowickiej - opracował śmiałą teorię, która może być odpowiedzią na to pytanie.

Zapoznaj się z naszym serwisem. Czy potwór Frankenstein naprawdę „narodził się” w Ząbkowicach?

Zapraszamy również do Laboratorium dr Frankenstein'a